Program Çıktıları


Program Çıktıları

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek

2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak

3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak

4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak

5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek

6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

7. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek

8. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek

9. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

 

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programına Özel Kazanımlar:

10. Elektrik, elektronik, kontrol ve mekanik sistemlerin tasarımında ve entegrasyonunda yazılım, modelleme, enstrümantasyon ve deneysel teknikleri ve bunların kombinasyonlarını

11. Farklı bilgi alanlarındaki araştırmacılarla fikir alışverişinde bulunmak ve mevcut bilginin ve teknolojinin sınırlarını aşmak için araştırmalarda işbirliği alanlarını belirlemek; ilgili çözüm yaklaşımlarını belirlemek ve bir araştırma stratejisi hazırlayarak bu adımları uygulamak uygulamak

12. Hem endüstri hem de toplum için değer yaratmak amacıyla iddialı ve oldukça zorlu araştırmalara katılım sağlamak