Program Eğitim Amaçları

Program Eğitim Amaçları

Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (ME) programı mezunları, lisans eğitimleri sırasında edindikleri bilimsel alt yapı, etik bilinci, çok disiplinli mühendislik anlayışı, yazılım ve donanım bilgisi, modelleme/tasarım becerileri ve deneyimleri ile;

  1. ulusal ve uluslararası şirketlerin mühendislik, araştırma ve geliştirme, üretim, operasyon ve yönetim kademelerinde, teknik problemleri çözebilen, inisiyatif alabilen, projeler geliştirip yürütebilen, takım içinde çalışabilen ve lider rolü üstlenebilen mühendisler olarak çalışırlar;
  2. yurt içi ve yurt dışındaki saygın üniversitelerin ilgili disiplinlerinde veya disiplinler arası alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlar, özgün araştırma faaliyetleri ile araştırma dünyasına katkıda bulunur ve akademik dünyada kalıcı pozisyonlarda çalışmalarına devam ederler;
  3. toplumsal taleplere, rekabetçi uluslararası pazarlara ve ulusal ihtiyaçlara uygun, ileri teknolojiler geliştiren şirketler kurar, geliştirir ve teknolojik liderlik yaparlar.