• Mekatronik Mühendisliği

Hakkında

Mekatronik, sistem tasarımının çokdisiplinli mühendislik yaklaşımları kullanılarak yapılmasını mümkün kılan metodolojidir. Tüketiciye yönelik ürünler, üretim makinaları ve hatta karmaşık ölçüm aletleri gibi modern sistemler günümüzde aynı anda birçok kısıtı sağlamak zorundadır. Bunlara örnek olarak karmaşık davranışlar, mekanik ve elektronik hassasiyet, düşük maliyet, düşük güç tüketimi, doğaya saygı, ağ bağlantılı çalışma, kullanıcı ile iletişim ve tanımsız ortamlarda çalışma gibi kısıtlar verilebilir. Bu tür sistemlerin tasarımında çalışan mühendisler, elektronik, mekanik, bilgisayar, kontrol gibi temel alanların yanısıra optik ve malzeme bilimi gibi diğer alanları da rahatlıkla kullanabilir olmalıdır.

Sabancı Üniversitesi'ndeki Mekatronik programı tüm bu alanlardan fikirleri uygulayarak günümüzün karmaşık sistemlerini tasarlayabilen yaratıcı bireyleri eğitmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşım farklı dalları uyumlu olarak biraraya getiren, pratik uygulamalara ve lisans eğitiminde bilimsel araştırmalara katılımcılığı destekleyen bir eğitim programıyla desteklenmektedir. Çalışmalarda program öğretim üyelerinin yürüttüğü temel araştırmalar ve şirketlerle yapılan projelerde kullanılan kapsamlı bilimsel araştırma altyapısından yararlanılmaktadır.

Misyon

Misyon

Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı’nın misyonu; mezunlarımıza çok disiplinli güçlü teknik altyapı, entelektüel bilgi birikimi, temel mühendislik yetenekleri, Türkçe ve İngilizce iletişim yetkinliği kazandırmak, özgüven, kritik ve yaratıcı düşünme becerisi, takım çalışması, sosyal farkındalık, mesleki etik değerler ve yaşam boyu öğrenme motivasyonu aşılamak ve kendilerini çok yönlü ve rekabetçi bir kariyere hazırlamaktır.

Etkinlikler

  • No events!

Haberler

  • No results!