Projects

Projects

Types

Dates

 to 

2019-2020

  Eklemeli İmalat Teknolojileri İçin Sayısal Modellerle Desteklenmiş Yenilikçi Topoloji Optimizasyon Algoritmalarının Geliştirilmesi Ve Deneysel Doğrulanması, Director: Koç, Bahattin , Co-director: Kefal, Adnan and Orhangul, Akın , Advisor: Demir, Eralp , Starting Date: July 2020, Duration:36 month(s)
  Development of Design, Manufacturing and Quality Control Methods for Automatic Fiber Placement (AFP) Method for Aerospace Applications and their Validation, Director: Demir, Eralp , Co-director: Ünel, Mustafa , Researchers: Tunç, Lütfi Taner , Advisor: Bediz, Bekir , Starting Date: March 2020, Duration:36 month(s)
  Kemik Doku Rejenerasyonunun Çoklu Ölçekte Gerçekleşen Sistem Modellerine Dayalı Özgün Doku İskelelerinin Topoloji Optimizasyonu ile Entegre Tasarımı, Director: Kızıltaş, Güllü , Advisor: Özaydın İnce, Gözde, ÇETİNEL, SİBEL, Erson, and Ayşe Elif , Starting Date: March 2020, Duration:24 month(s)
  3b Ortogonal Dokuma Polimerik Kompozit Malzemelerde Elyaf Ve Reçine Hibritleştirme Etkisinin Sayısal Modellemesi Ve Deneysel Doğrulaması, Director: Topal, Serra , Researchers: Kefal, Adnan and Şaş Çaycı, Hatice Sinem , Starting Date: February 2020, Duration:36 month(s)
  Development of a Microfluidic Microbial Ecology Device and Mathematical Model to Study Antibiotic Response of Individual Cells, Director: Volpe, Giovanni , Co-director: Kosar, Ali , Researchers: Elitaş, Meltem , Advisor: Ackermann, Martin , Starting Date: January 2019, Duration:24 month(s)
  Hidrodinamik Kavitasyona Dayanan Medikal Uygulamalar İçin Kullanılacak Ulusal Endoskopik Cihaz Prototipinin Ürüne Dönüştürülmesi , Director: Ekici, Sinan , Researchers: Kutlu, Özlem and Ghorbani, Morteza , Advisor: Koşar, Ali and Gözüaçık, Devrim , Starting Date: December 2018, Duration:36 month(s)
  Kompozit yapıların üç boyutlu gerilme, burkulma ve dinamik davranışının yüksek doğruluklu ve hesaplamalı olarak verimli tahmini için yeni bir spektral modelleme yaklaşımının geliştirilmesi ve kompozit yapı tasarımı eniyilemesi, Director: Bediz, Bekir , Researchers: Kaya, Kamer , Advisor: Papila, Melih , Starting Date: November 2018, Duration:34 month(s)
  Dolaşımdaki Tümör Hücrelerinin Etkin Ayrıştırılmasna Yönelik Hibrit Yapıda Bir Biyosensör Çipi Geliştirilmesi, Director: Şişman, Alper , Researchers: Koşar, Ali , Starting Date: November 2018, Duration:14 month(s)
  Development of a numerical method for the calculation of residual stresses using crystal plasticity finite element method for metal forming processes and its automotive application, Director: Demir, Eralp , Co-director: Büyük, Murat , Starting Date: November 2018, Duration:30 month(s)
  Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Soya Katkılı Yemlerde Tanısı İçin Biyosensör Geliştirilmesi, Director: Elitaş, Meltem , Researchers: Lucas, Stuart J. and Aytekin, Ali Ozhan , Other: Kaygusuz, Doğukan , Starting Date: November 2018, Duration:18 month(s)
  Farklı İstifleme Dizilerine Ve Karbon Elyaf Tiplerine Sahip Fiber Takviyeli Polimerlerin Yük Altındaki MikroHasar Oluşumunun/Birikiminin Hibrit Yöntemler Kullanarak İzlenmesi, Director: Demir, Eralp , Starting Date: September 2018, Duration:36 month(s)
  Energy Harvesting in Small Scale with Small Bubble Collapse and Blast for Fulfilment of Personal Energy Needs, Director: Koşar, Ali , Co-director: Sezen, Meltem and Beyhan, Berna , Researchers: Bakan, Feray and Yanık, Cenk , Starting Date: August 2018, Duration:12 month(s)
  Makina Öğrenme Algoritmalarının Otomotiv Kontrol Uygulamalarında Kullanımı, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: August 2018, Duration:13 month(s)
  Beyin tümörü mikroçevresinde makrofajların rolünün mikroakışkan dinamik hücre kültürü ve görüntü işleme algoritmaları ile incelenmesi, Director: Elitaş, Meltem , Advisor: Kilic, Kemal , Starting Date: June 2018, Duration:30 month(s)
  Peridinamik Ile iFEM Metodolojisinin Birleştirilerek Kompozit ve Sandviç Yapıların Yapısal Sağlık Durumunun İzlenmesi: Teorik Modelleme, Sayısal Analiz ve Deneysel Doğrulama, Director: Kefal, Adnan , Researchers: Yıldız, Mehmet , Advisor: Oterkus, Erkan , Starting Date: June 2018, Duration:30 month(s)
  Farklı geometrik ve yüzey özelliklerine sahip kavitasyon akışının karakterizasyonunda kullanılan mikro/nanoakışkan cihaz (CAVINATOR), Researchers: Koşar, Ali , Starting Date: May 2018, Duration:24 month(s)
  Yapıların Yüksek Doğruluklu Modal Analizi için Otomatik Darbe Tahrik Sistemi Geliştirilmesi, Director: Bediz, Bekir , Starting Date: September 2017, Duration:24 month(s)
  Turkey-Korean international collaboration on the controlled bubble dynamics in magnetic nanofluids for the heat transfer enhancement (Kaynama ısı transferini iyilestirmesi için manyetik nanoakıskanlarda kontrollü habbecik dinamiği üzerine Türkiye - Kore uluslararası işbirliği), Co-director: Koşar, Ali and Hyun Sun, Park , Starting Date: September 2017, Duration:24 month(s)
  Elektrikli Araçlarda Batarya Sıcaklık Yönetimi Tekniklerinin Batarya Ömrüne Etkileri Açısından Karşılaştırılması ve Sürüş Koşulları ve Çevresel Faktörlerin Bu Karşılaştırma Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Researchers: Yüksel, Tuğçe , Starting Date: January 2017, Duration:24 month(s)
  Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi, Researchers: Ünel, Mustafa , Starting Date: March 2016, Duration:36 month(s)