Projects

Projects

Types

Dates

 to 

2021-2022

  Eklemeli İmalat Teknolojileri İçin Sayısal Modellerle Desteklenmiş Yenilikçi Topoloji Optimizasyon Algoritmalarının Geliştirilmesi Ve Deneysel Doğrulanması, Director: Koç, Bahattin , Co-director: Kefal, Adnan and Orhangul, Akın , Advisor: Demir, Eralp , Starting Date: July 2020, Duration:36 month(s)
  Development of Design, Manufacturing and Quality Control Methods for Automatic Fiber Placement (AFP) Method for Aerospace Applications and their Validation, Co-director: Ünel, Mustafa , Advisor: Bediz, Bekir , Starting Date: March 2020, Duration:36 month(s)
  Kemik Doku Rejenerasyonunun Çoklu Ölçekte Gerçekleşen Sistem Modellerine Dayalı Özgün Doku İskelelerinin Topoloji Optimizasyonu ile Entegre Tasarımı, Director: Kızıltaş, Güllü , Advisor: Özaydın İnce, Gözde, ÇETİNEL, SİBEL, Erson, and Ayşe Elif , Starting Date: March 2020, Duration:24 month(s)
  3b Ortogonal Dokuma Polimerik Kompozit Malzemelerde Elyaf Ve Reçine Hibritleştirme Etkisinin Sayısal Modellemesi Ve Deneysel Doğrulaması, Director: Topal, Serra , Researchers: Kefal, Adnan and Şaş Çaycı, Hatice Sinem , Starting Date: February 2020, Duration:36 month(s)
  Development of a Microfluidic Microbial Ecology Device and Mathematical Model to Study Antibiotic Response of Individual Cells, Director: Volpe, Giovanni , Co-director: Kosar, Ali , Researchers: Elitaş, Meltem , Advisor: Ackermann, Martin , Starting Date: January 2019, Duration:24 month(s)
  Hidrodinamik Kavitasyona Dayanan Medikal Uygulamalar İçin Kullanılacak Ulusal Endoskopik Cihaz Prototipinin Ürüne Dönüştürülmesi , Director: Ekici, Sinan , Researchers: Kutlu, Özlem and Ghorbani, Morteza , Advisor: Koşar, Ali and Gözüaçık, Devrim , Starting Date: December 2018, Duration:36 month(s)